Obsah

Zveme vás na konferenci:

26.-27. března 2020| Brno

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak vybrat správce domu?

Správu bytového domu vykonává primárně společenství vlastníků, a tedy statutární orgán v podobě výboru jako kolektivního orgánu nebo předsedy jako jednočlenného orgánu. Zákon však umožňuje pověřit správou domu třetí osobu, ať již komplexní nebo jen částečnou (např. vedením účetnictví), k tomu je potřeba souhlas nejvyššího orgánu společenství vlastníků (§ 1208 OZ písm. h). Jak tedy vybrat vhodného kandidáta na tuto pozici?

Správce budovy by měl být něco jako jejím lékařem, který hlídá a provádí všechna preventivní vyšetření a v případě nemoci zahájí léčbu. K výběru správce byste tak měli přistupovat stejně jako k výběru vašeho praktického lékaře nebo třeba právního zástupce.

Kdo může být správcem domu

Správcem může být jak podnikající fyzická osoba tak celá organizace, v podstatě jím může být kdokoli. Vzhledem k tomu, že však správce bude vykonávat administrativní, ekonomickou a technickou správu domu (popř. jenom jednu část), měl by mít odpovídají znalosti. Podmínkou v případě správce je uzavření písemné smlouvy o výkonu správy.

Podle jakých kritérií vybrat správce?

Na trhu existuje spousta firem i soukromníků, kteří nabízejí služby externího správce domu. Podle čeho vybrat nejvhodnějšího kandidáta?

1. Hned na začátku si definujte, které činnosti budou na správce převedeny - ekonomické, administativní, technické nebo jen některé?

2. Zjistěte si, které osoby (fyzické i právnické) v dané lokalitě nabízí služby externího správce a v jakém rozsahu. Zajímejte se o jejich odbornost a kvalifikaci v oboru.

4. Prověřte si jejich reference na základě osobních zkušeností uživatelů služeb těchto vybraných správců. Pokud vám správce neposkytne kontakt na spravované nemovitosti, zřejmě již o další práci nemá zájem nebo se bojí negativních ohlasů.

5. V případě shody či velmi podobného výsledku výběru u více správců, použijte pomocná kritéria jako např. výše pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti, počet pracovníků, nabídku havarijní služby, majetek správce a jeho výsledky hospodaření, otevřenost komunikace (web, kontakty na pracovníky,…) a zejména i osobní kontakt.

6. Pokud ještě stále není rozhodnuto, posledním kritériem budiž cena. Cena, která bude odpovídající dané lokalitě. Porovnejte ceny u všech vašich kandidátů, je-li rozdíl příliš velký, ptejte se, z jakého důvodu.

Kritéria platí pro případ, že je možno vybírat ze dvou a více správců. Pokud není v dosahu žádný, nebo jeden, pak nelze výběr realizovat. Nezbude, než se spolehnout na vlastní síly, případně zkusit využít tzv. on-line správce.

Ať již dopadne vaše volba jakkoliv, konečná odpovědnost za stav a fungování domu zůstává vždy na SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. 

Autoři: Pavla Pilchová, Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.